Přírodní památka Návrší v kat. území Šlapanice s výměrou 0,94 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 235-252 m n.m. a je tvořena nevysokým návrším z kulmských slepenců nad východním okrajem aluvia Říčky zvedajícím se nad mírný a táhlý svah, tvořený sprašovými hlínami. Na temeni návrší jsou mělké a vysychavé půdy umožňující růst jen nízkého až mezernatého travního porostu. Jde o klíčovou plochu z hlediska výskytu cenných teplomilných společenstev. Ve východní části území je vysázený dubový remízek.

celý článek