V roce 2024 bude náš spolek opět vydávat členské doklady  pouze pomocí výpočetní techniky a to:

v lednu a únoru 2024, vždy v neděli od 8:00 do 13:00    (první výdej 7.1.2024) v sídle našeho spolku - Komenského 7 ve Šlapanicích.

Výdej bude i nadále probíhat přes výdejové okénko ve dveřích z chodby do klubovny.  

Rybářům, kteří nehodlají lovit ihned zpočátku roku, doporučujeme odložit zakoupení povolenky a členství na druhou polovinu ledna a únor, aby se vyhnuli velkým frontám. Tradičně nejvíce členů přichází první dva výdejní termíny v lednu.

Z tohoto důvodu, budeme také letos akceptovat odevzdávání sumářů do konce února , přímo při výdeji povolenky nebo platbě členství. Nadále samozřejmě platí, že odevzdání docházky k vodě a sumáře  je nutnou podmínkou k vydání nové povolenky na rok 2024 !!!

 

Platby členů MRS.

Na sjezdu Moravského rybářského svazu v roce 2019 byla zrušena brigádnická povinnost členů. Nově byly zavedeny dva druhy členských známek a to:

  • známka udržovací v ceně 500,-Kč, bez možnosti zakoupit povolenku

  • známka pro lovící členy v ceně 1400,-Kč s možností koupě povolenky, tuto známku musí mít všichni členové od 16 let, kteří budou žádat povolenku

  • zápisné nového člena je 1000,-Kč  (dospělí a mládež 16-18 let)

Před koupí povolenky je třeba si rozmyslet, zda rybář bude během roku lovit nebo ne a podle toho zvolit členskou známku. Pokud se rybář, který si původně koupil pouze udržovací známku, rozhodne v příslušném roce lovit, musí si zakoupit ještě známku pro lovícího člena, bez ohledu na již zakoupenou známku. Tím se mu lov prodraží o 500,- Kč.

Jak postupovat (všichni rybáři nad 16 let):

Nelovící rybář

Zakoupí si do konce února udržovací známku za 500,-Kč. Nemá nárok si dokoupit povolenku              

Lovící rybář

Zakoupí si do konce února známku za 1400,-Kč. Má nárok na koupi povolenky MP a P a to buď ihned se členskou známkou, nebo kdykoliv v průběhu roku.

Původně nelovící rybář, změnil rozhodnutí a chce začít lovit

Musí si dokoupit celou známku za 1400,-Kč a povolenku. Na dříve koupenou známku za 500,-Kč se nebere ohled a zakoupil ji zbytečně

 

Členové, kteří nepodepsali v loňském roce souhlas s nakládáním s jejich osobními údaji

(byl součástí potvrzení o platbě členství) se musí k výdeji dostavit osobně, aby ho doplnili.

Při výdeji člen podpisem potvrdí souhlas s nakládáním jeho osobními údaji (GDPR).

  GDPR v Moravském rybářském svazu

 

Upozorňujeme, na splnění povinnosti odevzdat MP a P vyplněné sumáře před výdejem příslušné povolenky,

jako podmínku k vydání MP povolenky (Stanovy MRS §7 odst(5) písmeno d).

 

 Při výdeji možno dokoupit:

                           Aktualizovaná mapa revírů MRS                      50,- Kč

                           Obal na doklady velký                                    50,- Kč

                           Obal na doklady malý                                      5,- Kč

                           PE taška s logem MRS                                     5,- Kč

                           Samolepka s logem MRS                                10,-Kč

 

Výdej v sídle spolku (Komenského 7, Slapanice) platí i pro děti do 15 let.

 

!!! Od měsíce března !!!

pouze mimořádný výdej dokladů po telefonické domluvě s hospodářem spolku Aloisem Zemanem na telefonním čísle 603228900.