Protože se každoročně do naší organizace hlásí noví členové, zde jsou instrukce jak se stát rybářem.

Rozhodne-li se budoucí rybář stát se členem MO MRS Šlapanice, postupuje takto:

Každý takový zájemce musí nejdříve získat státní rybářský lístek. Tento lístek vydávají obce s rozšířenou působností . Vyplní se žádost a k ní se musí doložit Osvědčení o proškolení a absolvování zkoušky ze znalostí Zákona o rybářství a příslušné vyhlášky.

Toto proškolení včetně přezkoušení organizujeme u nás na svazu ve Šlapanicích. První a nejdůležitější krok je tedy osobní nahlášení se na Komenského 7, kde je sídlo místní organizace Moravského rybářského svazu Šlapanice, a to v úředních hodinách nebo telefonicky na čísle - viz kontakty.

Žadatel bude zapsán do seznamu uchazečů a v nejbližším termínu pozván na školení se závěrečnou zkouškou pro vydání prvního státního Rybářského lístku a Povolenky k výkonu rybářského práva. po složení zkoušky obdrží rybář Osvědčení o absolvování zkoušky, se kterým se dostaví na již výše zmíněný úřad v místě svého trvalého pobytu, kde mu bude za poplatek vystaven Rybářský lístek na jeden, tři nebo deset let (roční - 100 Kč, tříletý - 200 Kč, desetiletý - 500 Kč). S Rybářským lístkem přijde zpět do Šlapanic, kde po zaplacení všech poplatků mu bude vydána povolenka.

 

Kolik mě to bude stát?