Nabídka - Poptávka

Počasí na našem revíru

Počasí na našem revíru Šlapanice

Novinky

Zahájení rybářského kroužku 2023

 

 

Rybářský kroužek pro děti, chlapce i děvčata od 8 do 15 let, bude zahájen ve čtvrtek  12.10.2023 v 16hod.

Absolvováním kroužku obdrží děti potvrzení opravňující vydání státního rybářského lístku a následně i povolenky k rybolovou.

 

Schůzky se budou konat   každý čtvrtek v naší klubovně na ul. Komenského č.7 ve Šlapanicích.

Bližší informace na tel. čísle: 720 170 517  u paní Kostrhounové

 

Aktuální informace

 

Testy rybářských znalostí

pro získání Státního rybářského lístku

 

se budou konat ve čtvrtek dne 28.9.2023 od 10 hod

v klubovně našeho spolku Komenského 7, Šlapanice

Test je zpoplatněn částkou 500,-Kč.

Další případný termín zkoušek bude vyhlášen na jaro 2024, podle počtu zájemců.

  

     Dotazy a přihlášky u hospodáře p.Zemana         tel: 603 228 900               

                                                           email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Tradiční dětské rybářské závody v plavané

se konaly v sobotu 10. června 2023 od 8 hod

na rybochovném zařízení v Ponětovicích.

Sraz účastníků v 7:30 na hrázi rybníka

8:00 zahájení lovu 12:00 Ukončení lovu 12:30 Vyhodnocení

 

Závody jsou pořádány pro všechny děti, tedy i pro nerybáře, kteří si tak mohou vyzkoušet skutečný rybolov v kategoriích:

rybáři: 8-11 a 12-15 let

nerybáři: 8-15 let

Akce je spolufinancována z dotace města Šlapanice

Podrobnosti-plakát PDF

 

 

 

 

 

 

Výbor pobočného spolku Šlapanice svolává v souladu s ustanovením § 14, odst. 2 stanov MRS, z. s.,

 

 Výroční členskou schůzi

která se bude konat v neděli 5.3.2023 od 9:00 hod v kulturním sále Orlovny

ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 223/2

 Na Výroční členské schůzi budou členové seznámeni se stavem Spolku po hospodářské, společenské a finanční stránce.

Návrh programu Výroční členské schůze:

 • Prezentace (od 08. 30 hod.)
 • Zahájení
 • Volba předsedajícího
 • Volba pracovních komisí  - mandátová  a návrhová komise
 • Zpráva o činnosti spolku za rok 2022
 • Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022
 • Zpráva o finančním hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 • Zpráva o činnosti rybářské stráže za rok 2022
 • Zpráva Kontrolní a revizní komise za rok 2022
 • Zpráva mandátové komise
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Výbor pobočného spolku se těší na Vaši účast, případné návrhy na doplnění  či změnu programu doručte do sídla Pobočného spolku.

Věříme, že se  setkáme v hojném počtu.

 

 

Organizace výdeje povolenek v roce 2023

 

podrobnosti zde 

 

ceny povolenek zde

 

 

 

Rybářský kroužek v roce 2022/23

 

1. schůzka rybářského kroužku se uskutečnila 20. října v 16 hod

v naší klubovně na Komenského 401/7 ve Šlapanicích. 

Další pravidelné schůzky se budou konat vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hod.

 

Stále přijímáme nové zájemce o rybaření, chlapce i děvčata od 8 do 15 let.

Bližší informace na tel. čísle: 720 170 517  paní Kostrhounová

 

 

 

 

Rekonstrukce naší klubovny s finanční podporou JMK

 

V roce 2022 proběhla rekonstrukce naší klubovny na Komenského ulici, spolufinancovaná z individuální dotace Jihomoravského kraje v rámci projektu Podpora mladých rybářů.

Během rekonstrukce byla kompletně vyměněna elektroinstalace a klubovna byla vybavena novým nábytkem. Věříme, že oceníte výrazné zlepšení prostředí jak pro naše mladé rybáře, tak i pro výdej povolenek v následujících letech. 

 

 

 

Dětské rybářské závody v plavané

se uskutečnily dne 28. května 2022   na rybochovném zařízení v Ponětovicích.                Výsledky závodu

 

 

Zpráva z jednání mimořádného sjezdu MRS

Mimořádný sjezd proběhl v sobotu 12.6.2021 v klidné atmosféře, v bývalém hotelu Voroněž u Brněnského výstaviště.

Hlavními jednacími body byla volba nového vedení MRS, tedy předsedy a svazové rady
a schválení navrhovaných změn stanov.
 
Na předsedu kandidoval Mgr. Jiří Ryšánek a Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Na návrh Ing.Martina Skláře z PS Blansko byl dodatečně navržen Zdeněk Vágner. To vyvolalo asi 30 min. zdržení při rozdávání nových volebních lístků,protože některé organizace je již lístky proškrtaly, a i když dodatečného kandidáta nevolily, musely ho na lístek dopsat, aby byl platný.
 
Volba byla tajná a předsedou byl zvolen Mgr. Jiří Ryšánek z PS Brno 2, který získal hned v prvním kole volby 60,2% hlasů.
V krátkém projevu poděkoval za důvěru a přednesl jména kandidátů do Rady MRS, se kterými by rád spolupracoval.
 
Následně bylo tajnou volbou zvoleno dalších 8 členů Rady:
 
    Ing. Jan Grmela, Ph.D.            PS Zaječí
    Ing. Miroslav Láníček,              PS Moravská Nová Ves
    Jiří Loukota                            PS Hrotovice
    Doc.MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.    PS Brno 3
    JUDr. Pavel Příhoda                PS Brno 3
    Tomáš Starýchfojtů                 PS Dolní Rožínka
    Ing. Jiří Šedivý                        PS Hrušovany nad Jevišovkou
    Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.      PS Brno 5
 
Nový předseda pak vyjádřil naději, že složení rady MRS mu umožní konsolidovat situaci v MRS a realizovat úkoly, se kterými do volby šel.
 
Tajná volba KRK, kárné komise a senátu proběhla bez problémů a navržení kandidáti byli zvoleni.
 
Nejvíce času zabralo schvalování změn a dodatků ke stanovám.
Změny navrhovala pouze Rada MRS, PS Blansko a PS Uherské Hradiště. Většina změn byla formálního charakteru
a reagovala na novou epidemickou situaci (hlasování per rollam), nebo upřesňovala nejasné formulace.
 
Návrhy PS Blansko, na větší samostatnost jednotlivých spolků, prezentované Ing. Martinem Sklářem byly odmítnuty.
Mgr. Kubice je v komentáři ke změnám stanov označil, jako návrhy vedoucí k rozpadu Svazu. 
 
Zásadní změna byla schválena v §27, kde jako člen statutárnho orgánu MRS byl tajemník nahrazen hospodářem svazu,
aby byla oddělena výkonná funkce sekretariátu, který se za svou činnost odpovídá prostřednicvím tajemníka
statutárnímu orgánu MRS (§26).
 
Bylo scháleno zachování cen povolenek pro rok 2022 v současné výši.
 
Jednání skončilo cca ve 14 hod.
 
Perličkou bylo, že před začátkem voleb se po celém hotelu rozezněly výzvy k evakuaci hotelu ve všech světových řečech
(i česky) a někteří ubytovaní hosté skutečně hotel opustili.
Rybáři ale výzvy ignorovali s tím, že je to poslední snaha staré rady MRS oddálit svůj konec...
 
Ing. Pavel Mádl, jednatel
 

 

!!! Možnost rybolovu za současné situace !!!

Se zrušením nouzového stavu od 12.4.2021 je možno provozovat sportovní rybolov podle Rybářského řádu bez omezení, při dodržení aktuálně platných opatření pro kontakt mezi osobami.

 

Sledujte aktuálně platná pravidla na stránkách Moravského rybářského svazu  www.mrsbrno.cz

 

 

 

 


 

NOVINKY NA: