Pozvánka

na jednání Výroční členské schůze

              MRS, z. s., pobočného spolku Šlapanice,

se sídlem Komenského 401/7, 664 51 Šlapanice IČ: 00546895

zapsaného ve spolkovém rejstříku,  vedeného  Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 18228

( dále rovněž jako „Spolek“)

Výbor pobočného spolku Šlapanice svolává v souladu s ustanovením § 14, odst. 2 stanov MRS, z. s.,

 

Výroční členskou schůzi

která se bude konat v neděli 6.3.2022 9:00hod v kulturním sále Orlovny

ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 223/2

 

Na Výroční členské schůzi budou členové seznámeni se stavem Spolku po hospodářské, společenské a finanční stránce.

Návrh programu Výroční členské schůze:

 • Prezentace (od 08. 30 hod.)
 • Zahájení
 • Volba předsedajícího
 • Volba pracovních komisí  - mandátová  a návrhová komise
 • Zpráva o činnosti spolku za rok 2021
 • Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021
 • Zpráva o finančním hospodaření za rok 2021
 • Zpráva o činnosti rybářské stráže za rok 2021
 • Zpráva Kontrolní a revizní komise za rok 2021
 • Zpráva mandátové komise
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

 

Výbor pobočného spolku se těší na Vaši účast, případné návrhy na doplnění  či změnu programu doručte do sídla Pobočného spolku.

Věříme, že se  setkáme v hojném počtu.